fbpx

Testa Farm Weather i 14 dagar gratis

Priser

Farm Weather finns som prenumerationslösning till ett överkomligt månadspris, vilket ger dig tillgång till en mängd olika verktyg medan vi tar hand om all service.

Farm Weather finns som prenumerationslösning till ett överkomligt månadspris, vilket ger dig tillgång till en mängd olika verktyg medan vi tar hand om all service.

Farm Weather

Få en fullständig översikt över vädret på dina fält med avancerade analys- och beslutsstödsverktyg.
SEK 325/mån Faktureras årligen
Engångsavgift för uppstart: SEK 5.535
 • Väderstation med 8 sensorer
 • Kartöversikt över anslutna enheter
 • Historiska väderdata
 • Uppskattning av optimalt såddväder
 • Hotanalys för skadedjur
 • Analys av växtstadier
 • Beräkning av Growing Degree Days
 • Analys av värmesäsongen
 • App för PC, Android och iOS
 • Obegränsad tillgång till medarbetare
 • Kostnadsfri livstidsgaranti och kostnadsfri service
 • Obegränsad support

Vanliga frågor och svar

Det ska vara enkelt att komma igång med väderstationen. Därför tar installationen bara 15 minuter, varefter du får data från din väderstation i appen som utvecklats speciellt för jordbruk.

Om dina fält ligger nära varandra, kommer en enda väderstation ofta att kunna uppfylla dina behov. Om du däremot har fält som är spridda över flera kilometer, kommer du tjäna på att ha flera väderstationer. På så sätt kan du se till att du kan agera baserat på de lokala skillnaderna i väder, till exempel när du behöver så, spruta och skörda.

Väderstationen är monterad på ett massivt rör av rostfritt stål, som placeras i en jordskruv i marken. Hela installationen beskrivs i detalj i installationshandboken som du får med din väderstation. Om väderstationen är korrekt installerad kan den klara eventuellt dåligt väder.

Väderstationen skickar data var 10:e minut. Dina aktuella och historiska data är alltid tillgängliga nära till hands och kan laddas ned som en kalkylbladsfil för olika användningsområden.

Väderstationen mäter lufttemperatur, luftfuktighet, lufttryck, nederbörd, vindhastighet, marktemperatur, UV-intensitet och ljusincidens. Dessutom är en GPS inbyggd, så platsen kan alltid spåras.

Som prenumerant på Farm Weather hyr du en väderstation av oss. På så sätt ansvarar vi för att serva din väderstation när det behövs. Det ger dig sinnesro att fokusera på allt som betyder mest i ditt arbete. Om du inte längre vill ha väderstationen, kan du helt enkelt avbryta din prenumeration.

Ja. Du kan dela åtkomst med alla dina kollegor utan begränsningar och utan extra kostnad. Dina kollegor kommer att kunna visa samma data och analys, vilket gör det lättare för hela teamet att vidta åtgärder baserat på ditt lokala fältväder.

Väderstationen har livstidsservice. Om det finns ett fel eller en defekt i din väderstation, kommer vi att byta ut den utan betalning. Du kommer att få en ny och kan helt enkelt lämna in den defekta enheten hos din lokala återförsäljare.

Väderstationen är byggd för att stå utomhus året runt. För att spara ström och förlänga batteritiden under kalla perioder skickar väderstationen ut data mindre ofta under vintern.

Vi rekommenderar att du inspekterar väderstationen minst två gånger om året för att ta bort skräp och ackumulering. Detta säkerställer bland annat att solpanelen laddas optimalt och att nederbördsmätaren inte blockeras.

Nej. Väderstationen drivs av en kraftfull solpanel som håller väderstationens batteri laddat under hela året. Batteriet får därför endast bytas ut vid fel, vilket vi tar hand om.

Ja. Alla historiska data kan laddas ner, tillbaks till när du installerade väderstationen.

Vanliga frågor och svar

Vad menas med plug and play?

Det ska vara enkelt att komma igång med väderstationen. Därför tar installationen bara 15 minuter, varefter du får data från din väderstation i appen som utvecklats speciellt för jordbruk.

Hur installerar jag väderstationen?

Väderstationen är monterad på ett massivt rör av rostfritt stål, som placeras i en jordskruv i marken. Hela installationen beskrivs i detalj i installationshandboken som du får med din väderstation. Om väderstationen är korrekt installerad kan den klara eventuellt dåligt väder.

Vilka sensorer har väderstationen?

Väderstationen mäter lufttemperatur, luftfuktighet, lufttryck, nederbörd, vindhastighet, marktemperatur, UV-intensitet och ljusincidens. Dessutom är en GPS inbyggd, så platsen kan alltid spåras.

Hur fungerar prenumerationen?

Som prenumerant på Farm Weather hyr du en väderstation av oss. På så sätt ansvarar vi för att serva din väderstation när det behövs. Det ger dig sinnesro att fokusera på allt som betyder mest i ditt arbete. Om du inte längre vill ha väderstationen, kan du helt enkelt avbryta din prenumeration.

Vad händer om väderstationen går sönder?

Väderstationen har livstidsservice. Om det finns ett fel eller en defekt i din väderstation, kommer vi att byta ut den utan betalning. Du kommer att få en ny och kan helt enkelt lämna in den defekta enheten hos din lokala återförsäljare.

Måste jag byta batteri ibland?

Nej. Väderstationen drivs av en kraftfull solpanel som håller väderstationens batteri laddat under hela året. Batteriet får därför endast bytas ut vid fel, vilket vi tar hand om.

Få mer information om
Farm Weather

En väderstation utvecklad för jordbruk.

Frågor om våra lösningar och vår prissättning?

Kontakta oss för mer information.

© Copyright FieldSense 2015 – 2021 | Alla rättigheter förbehållna

© Copyright FieldSense 2015 – 2021 | Alla rättigheter förbehållna