fbpx

Vårt pris är ganska enkelt.

Vi erbjuder vårt väderstationspaket som en hyresmodell, där du får din egen väderstation, alla funktioner som erbjuds i Farm Weather, livstidsgaranti och support till en fast, årlig kostnad. Utöver det får du också frekventa uppdateringar och förbättringar av appen.

Farm Weather

Abonnemang för väderstation och app.
Priserna är exklusive moms.
Årlig fakturering.

4300,-

per år
+ 5535 SEK i startavgift

Abonnemang för väderstation inklusive livstidsgaranti

Data från 8 väderparametrar var 10:e minut

Väderprognos för dina fält, varje timme och 16 dagar

Tillgång till upp till 5 andra väderstationer i nätverket

Historiska väderdata (kan exporteras)

Analys av optimalt såddtillstånd

Analys av optimala sprutförhållanden

Riskanalyser för skadedjur och Septoria

Beräkningar av tillväxtgrader (GDD)

App för Android och iOS

Obegränsad åtkomst för medarbetare och anställda

Löpande utveckling med frekventa uppdateringar

Fast pris utan dolda kostnader

Kommer snart: Larm

Farm Weather

Abonnemang för väderstation och väderapp.
Priserna är exklusive moms. Årlig fakturering.

4300,-

per år
+ 5535 SEK i startavgift

Abonnemang för väderstation inklusive livstidsgaranti 

Data från 8 väderparametrar var 10:e minut

Väderprognos för dina fält, varje timme och 16 dagar

Tillgång till andra väderstationer i nätverket

Historiska väderdata
(kan exporteras)

Analys av optimal såtemperatur och såtidpunkt

Analys av optimala sprutförhållanden

Riskanalyser för skadedjur och Septoria

Beräkningar av tillväxtgrader i dagar (GDD)

App för Android och
iOS-enheter

Löpande utveckling med frekventa uppdateringar

Fast pris utan
dolda kostnader

Obegränsad tillgång för medarbetare och anställda

Vanliga frågor och svar

FieldSense Farm Weather kostar 4300 SEK per år och en engångsavgift för uppstart på 5535 SEK, vilket inkluderar leverans, support och livstidsgaranti. Årlig fakturering. Priserna är exklusive moms

Att prenumerera på Farm Weather innebär att du hyr vår väderstation. Du betalar en startavgift och ett årsabonnemang, och sedan tar vi hand om allt som rör leverans, service, underhåll, reparationer, kostnader för SIM-kort och så vidare. På så sätt slipper du oväntade kostnader för din väderstation, och du garanteras att du alltid har en fungerande väderstation.

Om dina fält är tätt sammankopplade med varandra kan en väderstation räcka för att täcka dina behov. Men om du har vitt utspridda fält med flera kilometer mellan dem kanske du vill skaffa flera väderstationer. På så sätt kan du se till att dina åtgärder baseras på de lokala väderförhållandena och du kan planera sådd, sprutning, skörd och mycket mer.

Väderstationen monteras på ett robust rör av rostfritt stål som placeras i en jordskruv i jorden. Hela installationsprocessen beskrivs i detalj i installationsmanualen som du får tillsammans med väderstationen, stålröret och jordskruven. Det tar cirka 15 minuter att installera och aktivera väderstationen. Om väderstationen är korrekt installerad klarar den alla stormar och väderförhållanden.

Se installationsvideon här.

Ja. Väderstationen kan enkelt bytas ut med hjälp av den medföljande jordskruven. Vi rekommenderar att du byter ut väderstationen när det inte är för kallt eller torrt, eftersom detta kan göra det svårt att arbeta med jordskruven.

Ja. Du kan dela tillgången med dina medarbetare och anställda obegränsat. Dina medarbetare kommer att kunna se samma väderdata, prognoser och analyser, vilket gör att ni alla kan fatta välgrundade beslut utifrån era lokala väderförhållanden.

Väderstationen omfattas av en livstidsgaranti. Om fel uppstår eller om din väderstation går sönder ersätter vi den utan extra kostnad. Du kommer att få en ny väderstation så snart som möjligt och får instruktioner om hur du returnerar den gamla väderstationen till oss.

Väderstationen klarar av att vistas utomhus året runt. Under vintern kommer din väderstation att skicka väderdata mindre ofta för att spara på batteriet. Energisparsystemet är inbyggt i väderstationen och kräver inga åtgärder från din sida.

Vi rekommenderar att du inspekterar väderstationen minst två gånger om året för att ta bort skräp och ackumulering. Detta säkerställer bland annat att solpanelen laddas optimalt och att nederbördsmätaren inte blockeras. Detta säkerställer att solpanelen kan ladda optimalt och att regnmätaren inte blockeras.

Nej. Väderstationen drivs av en kraftfull solpanel som håller väderstationens batteri laddat under hela året. Batteriet behöver därför endast bytas ut om det skulle fungera dåligt, och i så fall ingår det i din livstidsgaranti.

Ja. Alla historiska data kan laddas ner, tillbaks till när du installerade väderstationen. Data kan exporteras som Excel- eller CSV-filer.

Få de bästa väderdata för ditt dagliga arbete med Farm Weather.