fbpx

Persondatapolitik

Opdateret 13. december 2018

1. Persondatapolitik

I henhold til EUs regulativ for beskyttelse af persondata, General Data Protection Regulation (GDPR), omtalt i Danmark som Persondataforordningen, bestræber FieldSense sig på at synliggøre de aktiviteter, der vedrører registrering, arkivering og brug af Kundens persondata samt formål heraf.

Persondata indbefatter alle informationer i relation til en identificeret og identificerbar fysisk person. Eksempler på sådanne informationer er e-mailadresse, CPR-nummer, private kontaktoplysninger, civilstatus, IP-adresse og portrætfoto.

Offentligt tilgængelige informationer såsom virksomhedsnavn, CVR-numre, hovednumre og direkte erhvervstelefonnumre til medarbejdere anses ikke som persondata.

2. Indsamling af data

FieldSense indsamler kun oplysninger om Kunden, når:

Kunden registrerer sig på FieldSense’ hjemmeside i forbindelse med oprettelse af konto eller ved tilkendegivelse af interesse for yderligere information og kontakt;
Kunden tager telefonisk eller skriftlig kontakt til FieldSense i forbindelse med salg og kundesupport samt øvrige henvendelser, hvor Kundens kontakt til FieldSense skal dokumenteres for at sikre, at de korrekte ydelser ydes til Kunden.
FieldSense modtager telefonisk eller skriftlig henvendelse fra Kunden;
Kunden skal faktureres for de af Kunden købte produkter;
Kunden registrerer nye og foretager ændringer til kontodetaljer på Kundens abonnement i Applikationen.
I ovenstående tilfælde vil FieldSense registrere følgende oplysninger om kunden, hvis de opgives:

 • Navn og efternavn;
 • Telefonnummer;
 • E-mailadresse;
 • Faktureringsadresse;
 • Moms- og CVR-numre;
 • Telefonisk (dog ikke lydoptagelser) og skriftlig korrespondance mellem FieldSense og Kunden;
 • Dato, tid og varighed af telefon korrespondancen mellem FieldSense og Kunden.

Endvidere vil FieldSense registrere følgende informationer om kunden, der er specifikke for Kundens brug af Applikationen, hvis opgivet:

 • Geografiske lokaliteter på markarealer;
 • Tilsendte filer, der indeholder geografiske (GIS) informationer om Kundens bedrift og markarealer.
 • Navngivning af markarealer, bedrifter, vejrstationer og tildelingskort;
 • Geografiske lokaliteter på noter og markeringer;
 • Fritekst indhold på noter og markeringer.
3. Opbevaring og beskyttelse af data

Al indsamlet information, der på ene eller anden vis vedrører Kunden, beskyttes med kryptering og adgangskode i FieldSense’ egne interne systemer og i tredjepartssystemer hvor nødvendigt, f.eks. i eksterne bogføringssystemer og CRM.

De data, som er nødvendige for FieldSense’ drift og almene forretning, herunder udelukkende virksomhedsoplysninger, som anvendes til fakturering og kontakt mellem FieldSense og Kunden, vil være tilgængelige for FieldSense’ eksterne bogholder og revisor efter need-to-know princippet. FieldSense kan eksempelvis dele Kundens virksomhedsoplysninger med FieldSense’ tilknyttede bogholder i tilfælde af manglende betalinger.

Såfremt Kunden ønsker at opsige sit/sine abonnementer hos FieldSense, vil de ovennævnte indsamlede data, der vedrører Kunden, blive lagret i anonymiseret form. . Ønsker Kunden, at disse data fortsat ikke vil blive an-vendt af FieldSense i anonymiseret form, har Kunden ret til at få slettet de persondata, som FieldSense har indsamlet om Kunden. FieldSense forbeholder sig dog retten til fortsat at lagre og anvende de data, der ikke anses som persondata, såsom virksomhedsoplysninger og data specifikke for Applikationen.

4. Anvendelse af data

Som hovedregel anvender og videreformidler FieldSense ikke Kundens persondata i FieldSense’ kerneaktiviteter.

FieldSense anvender udelukkende persondata til aktiviteter, der vedrører drift og administration, herunder til fakturering, bogholderi, samt til almen kundekontakt. Ved indgåelse af en købsaftale mellem FieldSense og Kunden skal Kunden give sit samtykke til, at FieldSense kan kontakte Kunden i forbindelse med formidling af systemopdateringsmeddelelser, træningsmateriale og markedsføringsmateriale. Kunden kan fravælge sig, at FieldSense må tage kontakt. Kunden kan endvidere til en hver tid trække sit samtykke tilbage.

FieldSense anvender andre data, der er specifikke for Applikationen (såsom data fra satellitter og vejrstationer), der er tilknyttet Kundes konto, til at videreudvikle og optimere Applikationen. Disse anses ikke som persondata. Formålet herved vil altid være at forbedre Applikationen og Kundens oplevelse. Disse data vil specifikt blive anvendt til at udvikle nye funktioner, herunder kunstigt intelligente beslutningsstøttesystemer, der udelukkende anvender data, som ikke er følsomme for Kunden.

Persondatapolitiken er version 1.0 og er gyldig fra 25-05-2018.

Vil du tale med vores kundeservice?