fbpx

Undgå udbyttetab på grund af septoria – bekæmp i tide

Septoriaangreb plager hvert år danske landmænd og er skyld i store udbyttetab. FieldSense har derfor implementeret en septoriamodel, der automatisk advarer landmanden, når forholdene for septoria er gunstige. Da modellen baseres på vejrdata fra landmandens egen vejrstation kan forebyggelsen af septoria derfor nu foregå ned på markniveau.

Del dette blogindlæg

Problemet

Septoria Tritici (hvedegråplet) og Septoria Nodorum (hvedebrunplet) er nogle af, hvis ikke de mest alvorlige og udbredte sygdomme i dansk hvedeproduktion. Omfanget af septoriaangreb varierer meget fra år til år men vurderes overordnet som den mest tabsgivende sygdom i hvede i Danmark [1].

Det årlige udbyttetab grundet septoria i Danmark er estimeret til omkring 10% men kan fordobles i sæsoner med kraftige angreb: Behandlingen af septoria er derfor også meget omkostningsfuld, da omkring 70% af den anvendte mængde fungicider der anvendes i Europa bruges til at bekæmpe septoria [2].

Septoria i hvede (Kilde: Landbrugsavisen)

Når stærke septoriaangreb er i udbrud er bekæmpelse ofte nyttesløst[3]. Derfor er det afgørende, at landmanden kommer truslen i forkøbet og bliver alarmeret, når forholdene for sygdommen bliver gunstige.

Løsningen

Derfor har FieldSense implementeret en septoria-model i app’en der hele tiden opdaterer landmænd på den nuværende risiko for septoria på deres marker. Dette tillader landmanden at være helt sikker på, hvornår kriterierne for svampesprøjtning er opnået, så han kan planlægge og målrette sin brug af fungicider.

Jeppe Hybholt, produktchef ved Danish Agro, ser klart potentialet for landmanden: 

“Septoria-modellen i FieldSense er et rigtig fint og brugbart beslutningsstøtteværktøj til bekæmpelse af septoria fordi landmanden via sin egen vejrstation får mere præcise målinger fra lige nøjagtig hans marker.

Luftfugtighed og nedbør kan forekomme meget lokalt og det er derfor helt essentielt for at få en korrekt anbefaling, at landmanden får målingerne fra vejrstationen fra sine marker og ikke 5 kilometer derfra.” 

Septorias optimale forhold afhænger primært af fugtighed. Modellen vi anvender baseres derfor på optællingen af ’fugttimer’, der vises 7 dage bagud som en graf i app’en. Hvorvidt en time anses for en fugttime afhænger af, om ét af følgende to kriterier opfyldes:

  1. Det har regnet mindst 0,2 mm. i løbet af timen.
  2. Der har været en relativ luftfugtighed på over 85 % i løbet af timen.

Hvis ét af disse kriterier opfyldes registreres timen som en fugttime. I takt med at flere og flere fugttimer registreres, angives der i app’en en større risiko for forekomst af septoria. Risikoen illustreres gennem følgende farver:

  • Grøn: Ingen risiko.
  • Blå: Lav risiko.
  • Gul: Medium risiko.
  • Orange: Øget risiko.
  • Rød: Høj risiko.
  • Rød med advarselstrekant: Kritisk risiko.

Hvis risikoen bliver så alvorlig, at der skal handles, skal landmanden ud og foretage en behandling i marken. Dette noteres herefter i app’en, hvorefter septoria-truslen i den behandlede mark nulstilles i 10 dage, hvor behandlingen er gældende. Herefter nulstilles modellen og begynder igen på ny at registrere fugttimer.

Jeppe Hybholt påpeger især to smarte features, som vil hjælpe landmanden i hans bekæmpelse af septoria: 

“For det første kan landmanden indtaste datoen på sin fanebladssprøjtning i app’en og dermed efterfølgende få vejrstationen til at overvåge markerne ud fra nedbørsdage og luftfugtighed. Hvis vejrstationen registrerer mere fugt end tilladt giver den landmanden en heads up på telefonen og fortæller, at der muligvis er behov for en ekstra svampekørsel.

For det andet kan landmanden tilknytte sine marker til vejrstationen og det er smart. Hvis landmanden eksempelvis har marker samlet i to forskellige områder kan vejrstationen tilknyttes de marker som er den nær og give konkrete anbefalinger samt advarsler, hvis smitteforholdene eksempelvis er gode for Septoria”. 

Ét skridt af mange

Ved hjælp af denne septoriamodel i FieldSense bliver landmanden altså automatisk gjort opmærksom på, når der opstår risiko for septoria i hans marker. Herved undgås scenariet hvor septoria ikke bliver opdaget og resulterer i betydeligt udbyttetab, samtidig med at det tillader landmanden at prioritere og målrette hans brug af fungicider og derfor spare penge på unødvendig behandling. 

John Smedegaard, administrerende direktør i FieldSense, nævner at implementeringen af septoriamodellen er en del af en større udvikling: 

Det er jo den retning vi gerne vil bevæge os hen ad. Én ting er at servere vejrdata for landmændene, men når vi kan hjælpe dem med konkrete agronomiske redskaber begynder vi jo virkelig at være til gavn. Derfor er septoriamodellen ét skridt af mange, hvor vi mere konkret kan hjælpe landmænd i deres markarbejde”.

Få en komplet gennemgang

Få en introduktion til det nye værktøj og bliv klædt på til at bekæmpe Septoria i den kommende vækstsæson. I videoen gennemgår vi alle nødvendige skridt for at sætte Septoria-analysen op på mark- og vejrstationsniveau, og vi viser dig, hvordan du holder styr på dine behandlinger og deres effektivitet.

 

[1] https://landbrugsavisen.dk/avis/s%C3%A5dan-bek%C3%A6mpes-septoria-i-hvede

[2] https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2017/02/978-87-93529-68-7.pdf

[3] https://plantevaernonline.dlbr.dk/cp/graphics/Name.asp?TaskID=4&NameID=226

Skriv dig op til vores nyhedsbrev

- og hold dig opdateret om alle vores nyheder

Andre nyheder

Få de bedste vejrdata til de daglige beslutninger med Farm Weather.

RABAT

15%

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
og få en rabatkode.

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.