August 2019

En væsentlig og konstant del af markarbejdet er at holde øje med markens kalkindhold og tildele herefter. Der er mange forskellige fordele ved kalkning, såsom forbedring af jordens struktur og porøsitet, og kalkning bidrager samtidig til en større og mere aktiv regnormebestand. Kalkmangel kommer blandt andet fysisk til udtryk i afgrøderne ved mindsket vækst og lyse blade med mørke pletter.

Men kalkmangel kan også opfanges fra satellitten. Læs med her og find ud af hvordan kalkmangel kan se ud på et satellitkort, hvordan du markerer et område i din mark med kalkmangel så du husker det til senere i sæsonen – og endelig, hvordan et bud på en gradueret tildeling kan se ud. 

Hvordan ser kalkmangel ud på et satellitkort?

Med Præcisionspakken fra FieldSense har du adgang til satellitbilleder af alle de marker, du ønsker overvåget. Satellitbillederne måler på afgrødernes biomasseaktivitet, og er derfor et udtryk for, hvordan afgrøderne vækster. Derfor er satellitbilleder rigtig gode redskaber til at opdage uregelmæssigheder og eventuelle trusler i marken – såsom pletter med kalkmangel. Når der ellers er vækst i marken men du opdager gul-brunlige områder, er det tegn på, at der er noget galt. Husk, at du selv skal gå ud i marken når du opdager truslen for at bedømme, hvad der rent faktisk er galt. Disse områder kan eksempelvis se sådan her ud:

Her ses en vinterbyg-mark med tydelige problemområder. Landmanden fik i dette tilfælde foretaget jordbundsprøver i marken der konstaterede, at der var tale om kalkmangel.

Markér området og skriv en note

Når du støder på sådanne områder i dine marker kan du også bruge FieldSense-programmet til at markere området og skrive en note til det, så du husker det til senere på sæsonen, hvor du skal ud og køre med kalk. Når du kigger på din mark har du nemlig en værktøjsbar, hvor du blandt andet kan tegne et område:

Når du har markeret området får du mulighed for at skrive en note:

Området er nu markeret og du kan finde noten frem når du ønsker det. På denne måde ved du, når du senere på sæsonen skal ud med kalk, helt nøjagtigt hvor problemet var samt hvad du skal foretage dig.

Opret et tildelingskort

Når du endelig kommer til tidspunktet, hvor kalken skal tildeles, kan du med fordel benytte dig af tildelingsfunktionen i FieldSense. Som du så på billedet af vinterbyg-marken var det langt fra hele marken, der var i kalkunderskud. Derfor vil en jævn fordeling af kalk langt hen af vejen være spild – i stedet kan du graduere din tildeling og give kalk der, hvor der er behov for det.

I tilfældet med vinterbyg-marken ender tildelingskortet med at se således ud:

De røde områder, hvor kalkmanglen stod allerværst til, får højest tildeling af kalk – i dette tilfælde 4 ton pr. hektar, og de orange områder får 2,5 ton pr. hektar. De gule områder stod fint og får ingen kalk.

Læs mere om Præcisionspakken

Og se lidt mere om de ting, du får med.

Læs mere

Mark-billeder i dette blogindlæg fra: Arne Skibsted Kristensen, Danish Agro